אפטיה וסימפטיה באפיון חווית משתמש

כאנשי מקצוע באיפיון חווית משתמש,  התפקיד שלנו הוא לסנגר עבור המשתמשים שלנו. כדי לעשות זאת, עלינו להבין אותם. הבנת המשתמשים שלנו פירושה בניית אמפתיה לבני אדם שחווים את המוצר או השירות שאנו יוצרים.

במאמץ לתרגל אמפתיה, מאפיינים  רבים נוהגים בטעות להזדהות. למרות שלמילים האלה יש משמעויות שונות, לעתים קרובות מאפיינים משתמשים בצורה לא נכונה באהדה ובאמפתיה. בלבול זה מביא לפער גדול בהבנתם ובחוסר יכולת לתת מענה לצרכים אנושיים אמיתיים.

המטרה של מאמר זה היא לעזור לך להרהר עבודת האפיון שלך – האם אתה בלא מודע מתרגל רחמים ואהדה במקום אמפתיה?

מהי סימפטיה?

סימפטיה היא הכרה בסבלם של אחרים.

סימפתיה היא לעתים קרובות התגובה (בצורה של צער או רחמים) למצוקה או מצוקה של אדם אחר. עם זאת, בניגוד לאמפתיה, עדיין יש תחושה של ריחוק בינך לבין האדם האחר, והמצוקה שלהם אינה דבר שאתה באופן אישי מתייחס אליו או מצפה לחלוק. אינך רואה בעצמך את עצמך סובל מבעיות המשתמש, ככל שאתה מכיר בכך שלמשתמשים מסוימים יש בעיות.

ב- אפיון חווית משתמש, האהדה מוגבלת להכרה בכך שמשתמשים עוברים תרחיש, משימה או מסע קשים. אם אנו אוהדים את המשתמשים שלנו, אין זה אומר שאנחנו מכניסים את עצמנו לנעליהם ומרגישים את כאבם או את עצבם. לדוגמא, כאשר אנו מעצבים אתר נגיש לאנשים עיוורים, אנו עשויים להביע הזדהות על ידי הכרה באתגרים הפוטנציאליים שלהם.

מהי אמפטיה?

אמפתיה היא צעד מעבר לאהדה, ומורכבת יותר באופייה.
הגדרה: אמפתיה היא היכולת להבין באופן מלא, לשקף, ואז לשתף בביטויים, צרכים ומוטיבציות של אדם אחר.

באיפיון חווית מתשמש, אמפתיה מאפשרת לנו להבין לא רק את התסכולים המיידיים של המשתמשים שלנו, אלא גם את התקוות, הפחדים, היכולות, המגבלות, ההיגיון והמטרות שלהם. זה מאפשר לנו להתעמק בהבנת המשתמש שלנו וליצור פתרונות שלא רק יפתרו צורך, אלא ישפרו את חיי המשתמשים שלנו ביעילות על ידי הסרת כאב או חיכוך מיותרים. במקום רק לעצב אתר נגיש, תרגול אמפתיה הוא באמצעות קורא מסך, מכוסה עיניים, על מנת להשלים משימה באתר שלך.

לסיכום

באיפון חווית משתמש האמפתיה היא הכרחית. זהו גשר למוח המשתמש שלנו והנכס הגדול ביותר שלנו כמקצוענים. אמפתיה מאפשרת לנו לעצב בכוונה, להציג מיקוד ובהירות, לסנגר למשתמשים שלנו, ולאתגר את ההנחות שלנו.